Socialnämnden 2020-01-21

Typ: 
Anslag
Nämnd/avsändare: 
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 
tis, 2020-01-21
Paragraf: 
1-7
Förvaringsplats för protokollet: 
Socialförvaltningen
Sekreterare för mötet: 
Peter Karlsson
Tas bort från anslagstavlan och avpubliceras: 
ons, 2020-02-19