Socialnämnden 2018-11-27

Typ: 
Anslag
Protokoll
Nämnd/avsändare: 
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 
tis, 2018-11-27
Paragraf: 
105-115
Förvaringsplats för protokollet: 
Socialförvaltningen, sidenvägen 7F
Sekreterare för mötet: 
Karin Hallgren
Tas bort från anslagstavlan och avpubliceras: 
ons, 2018-12-26