Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott (plan- och byggärenden)

Typ: 
Anslag
Nämnd/avsändare: 
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 
mån, 2020-03-16
Paragraf: 
38-73
Förvaringsplats för protokollet: 
Samhällsbyggnadskontoret
Sekreterare för mötet: 
Rebecca Tollemark
Tas bort från anslagstavlan och avpubliceras: 
tors, 2020-04-09