Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Typ: 
Anslag
Tekniska ärenden
Nämnd/avsändare: 
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 
mån, 2019-06-10
Paragraf: 
63-67
Förvaringsplats för protokollet: 
Samhällsbyggnadskontoret
Sekreterare för mötet: 
Rebecca Tollemark
Tas bort från anslagstavlan och avpubliceras: 
tis, 2019-07-16