Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Typ: 
Anslag
Tekniska ärenden
Nämnd/avsändare: 
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 
mån, 2019-05-06
Paragraf: 
51-53
Förvaringsplats för protokollet: 
Samhällsbyggnadskontoret
Sekreterare för mötet: 
Rebecca Tollemark
Tas bort från anslagstavlan och avpubliceras: 
ons, 2019-05-29