Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2020-05-04

Typ: 
Anslag
Plan- och bygglovsärenden
Nämnd/avsändare: 
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 
tors, 2020-05-07
Paragraf: 
119-132
Förvaringsplats för protokollet: 
Samhällsbyggnadskontoret
Sekreterare för mötet: 
Rebecca Tollemark
Tas bort från anslagstavlan och avpubliceras: 
fre, 2020-05-29