Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2020-01-20

Typ: 
Anslag
Nämnd/avsändare: 
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 
mån, 2020-01-20
Paragraf: 
1-25
Förvaringsplats för protokollet: 
Samhällsbyggnadskontoret
Sekreterare för mötet: 
Rebecca Tollemark
Tas bort från anslagstavlan och avpubliceras: 
ons, 2020-02-19