Samhällsbyggnadsnämnden 27 januari 2020

Typ: 
Anslag
Nämnd/avsändare: 
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 
mån, 2020-01-27
Paragraf: 
1-30
Förvaringsplats för protokollet: 
Samhällsbyggnadskontoret
Sekreterare för mötet: 
Rebecca Tollemark
Tas bort från anslagstavlan och avpubliceras: 
lör, 2020-02-22