Samhällsbyggnadsnämnden 2020-05-11

Typ: 
Anslag
Nämnd/avsändare: 
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 
mån, 2020-05-11
Paragraf: 
118-141
Förvaringsplats för protokollet: 
Samhällsbyggnadskontoret
Sekreterare för mötet: 
Peter Porss
Tas bort från anslagstavlan och avpubliceras: 
lör, 2020-06-13