Samhällsbyggnadsnämnden 2018-11-19

Typ: 
Anslag
Omedelbar justering § 208
Nämnd/avsändare: 
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 
mån, 2018-11-19
Paragraf: 
208
Förvaringsplats för protokollet: 
Samhällsbyggnadskontoret
Sekreterare för mötet: 
Rebecca Tollemark
Tas bort från anslagstavlan och avpubliceras: 
tors, 2018-12-13