Samhällsbyggnadsnämnden 2018-01-28

Typ: 
Anslag
Nämnd/avsändare: 
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 
mån, 2019-01-28
Paragraf: 
5-16
Förvaringsplats för protokollet: 
Samhällsbyggnadskontoret
Sekreterare för mötet: 
Rebecca Tollemark
Tas bort från anslagstavlan och avpubliceras: 
fre, 2019-03-01