Protokoll socialnämndens arbetsutskott 2018-11-23

Typ: 
Anslag
Nämnd/avsändare: 
Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 
tis, 2018-11-13
Paragraf: 
457-461
Förvaringsplats för protokollet: 
Socialförvaltningen, sidenvägen 7F
Sekreterare för mötet: 
Karin Hallgren
Tas bort från anslagstavlan och avpubliceras: 
ons, 2018-12-12