Protokoll socialnämnden 2019-05-13

Typ: 
Anslag
Protokoll
Nämnd/avsändare: 
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 
mån, 2019-05-13
Paragraf: 
50-59
Förvaringsplats för protokollet: 
Socialförvaltningen, Sidenvägen 7F
Sekreterare för mötet: 
Karin Hallgren
Tas bort från anslagstavlan och avpubliceras: 
tors, 2019-06-13