Protokoll Överförmyndarnämnden 7 maj

Typ: 
Anslag
Nämnd/avsändare: 
Överförmyndarnämnden
Sammanträdesdatum: 
tis, 2019-05-07
Paragraf: 
11-15
Förvaringsplats för protokollet: 
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare för mötet: 
Anthon Gustavsson
Tas bort från anslagstavlan och avpubliceras: 
ons, 2019-06-05