Protokoll Överförmyndarnämnden 4 feb 2020

Typ: 
Anslag
Nämnd/avsändare: 
Överförmyndarnämnden
Sammanträdesdatum: 
tis, 2020-02-04
Paragraf: 
§1-2
Förvaringsplats för protokollet: 
Digital förvaring
Sekreterare för mötet: 
Anthon Gustavsson
Tas bort från anslagstavlan och avpubliceras: 
lör, 2020-03-07