Protokoll Överförmyndarnämnden 3 mars 2020

Typ: 
Anslag
Nämnd/avsändare: 
Överförmyndarnämnden
Sammanträdesdatum: 
tis, 2020-03-03
Paragraf: 
§ 3-6
Förvaringsplats för protokollet: 
Rådhuset
Sekreterare för mötet: 
Anthon Gustafsson
Tas bort från anslagstavlan och avpubliceras: 
ons, 2020-04-01