Protokoll Miljöskyddsnämndens arbetsutskott 2019-05-07

Typ: 
Anslag
Nämnd/avsändare: 
Miljöskyddsnämnden
Sammanträdesdatum: 
tis, 2019-05-07
Paragraf: 
25-27
Förvaringsplats för protokollet: 
Miljöskyddskontoret
Sekreterare för mötet: 
Peter Porss
Tas bort från anslagstavlan och avpubliceras: 
tors, 2019-05-30