Protokoll Miljöskyddsnämnden 2020-01-21

Typ: 
Anslag
Ur innehållet: §2 Budget miljöskyddsnämnden
Nämnd/avsändare: 
Miljöskyddsnämnden
Sammanträdesdatum: 
tis, 2020-01-21
Paragraf: 
1-8
Förvaringsplats för protokollet: 
Miljöskyddskontoret
Sekreterare för mötet: 
Peter Porss
Tas bort från anslagstavlan och avpubliceras: 
ons, 2020-02-19