Protokoll Miljöskyddsnämnden 2018-12-20

Typ: 
Anslag
Bland annat § 77 Hasselmusinventering och kartläggning av dess utbredning
Nämnd/avsändare: 
Miljöskyddsnämnden
Sammanträdesdatum: 
tors, 2018-12-20
Paragraf: 
75-84
Förvaringsplats för protokollet: 
Miljöskyddskontoret
Tas bort från anslagstavlan och avpubliceras: 
tis, 2019-01-29