Protokoll Miljöskyddsnämnden 2018-11-22

Typ: 
Anslag
§ 69 Naturvårdspolicy för Alingsås kommun § 68 LONa-projekt 2019 Ängs- och betesmarksinventering
Nämnd/avsändare: 
Miljöskyddsnämnden
Sammanträdesdatum: 
tors, 2018-11-22
Paragraf: 
66-74
Förvaringsplats för protokollet: 
Miljöskyddskontoret
Sekreterare för mötet: 
Peter Porss
Tas bort från anslagstavlan och avpubliceras: 
tis, 2018-12-25