Protokoll miljöskyddsnämnden 14 maj

Typ: 
Anslag
Vårbokslut 2019
Nämnd/avsändare: 
Miljöskyddsnämnden
Sammanträdesdatum: 
tis, 2019-05-14
Paragraf: 
31-35
Förvaringsplats för protokollet: 
Miljöskyddskontoret, Sveagatan 12
Sekreterare för mötet: 
Peter Porss
Tas bort från anslagstavlan och avpubliceras: 
tors, 2019-06-06