Protokoll Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-02-05

Typ: 
Anslag
Nämnd/avsändare: 
Kultur- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 
ons, 2020-02-05
Paragraf: 
§§ 1-11
Förvaringsplats för protokollet: 
Kultur- och utbildningsförvaltningen
Sekreterare för mötet: 
Pernilla Melin
Tas bort från anslagstavlan och avpubliceras: 
lör, 2020-02-29