Protokoll kultur- och utbildningsnämnden

Typ: 
Anslag
Nämnd/avsändare: 
Kultur- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 
mån, 2019-05-13
Förvaringsplats för protokollet: 
Kultur- och utbildningsförvaltningen, Kungsgatan 9
Tas bort från anslagstavlan och avpubliceras: 
ons, 2019-06-05