Protokoll för kultur- och utbildningsnämnden

Typ: 
Anslag
Nämnd/avsändare: 
Kultur- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 
ons, 2019-01-09
Förvaringsplats för protokollet: 
Kultur- och utbildningsförvaltningen, Kungsgatan 9
Tas bort från anslagstavlan och avpubliceras: 
fre, 2019-02-01