Protokoll för kultur- och fritidsnämnden

Typ: 
Anslag
Nämnd/avsändare: 
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum: 
mån, 2018-11-19
Förvaringsplats för protokollet: 
Kultur- och fritidsförvaltningen, Kungsgatan 9
Tas bort från anslagstavlan och avpubliceras: 
ons, 2018-12-12