Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-22

Typ: 
Anslag
Nämnd/avsändare: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 
tors, 2018-11-22
Paragraf: 
225 - 226
Förvaringsplats för protokollet: 
Råshuset
Sekreterare för mötet: 
Anci Eyoum
Tas bort från anslagstavlan och avpubliceras: 
fre, 2018-12-14