Protokoll kommunfullmäktige den 24 april 2019

Typ: 
Anslag
Nämnd/avsändare: 
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 
ons, 2019-04-24
Paragraf: 
§§ 65 - 86
Förvaringsplats för protokollet: 
Rådhuset
Sekreterare för mötet: 
Jenny Hellsten
Tas bort från anslagstavlan och avpubliceras: 
fre, 2019-05-24