Protokoll Barn- och ungdomsnämndens sammanträde 2020-05-12

Typ: 
Anslag
Nämnd/avsändare: 
Barn- och ungdomsnämnden
Sammanträdesdatum: 
tis, 2020-05-12
Paragraf: 
§§39-49
Förvaringsplats för protokollet: 
Barn- och ungdomsförvaltningen, Kungsgatan 4
Sekreterare för mötet: 
Karin Berg
Tas bort från anslagstavlan och avpubliceras: 
mån, 2020-06-01