Protokoll Barn- och ungdomsnämndens sammanträde 2020-01-29

Typ: 
Anslag
Nämnd/avsändare: 
Barn- och ungdomsnämnden
Sammanträdesdatum: 
ons, 2020-01-29
Paragraf: 
1-12
Förvaringsplats för protokollet: 
Barn- och ungdomsförvaltningen, Kungsgatan 4
Sekreterare för mötet: 
Karin Berg
Tas bort från anslagstavlan och avpubliceras: 
tors, 2020-02-20