Protokoll Barn- och ungdomsnämndens sammanträde 2019-05-14

Typ: 
Anslag
Nämnd/avsändare: 
Barn- och ungdomsnämnden
Sammanträdesdatum: 
tis, 2019-05-14
Paragraf: 
48-54§§
Förvaringsplats för protokollet: 
Barn- och ungdomsförvaltningen, Kungsgatan 4
Sekreterare för mötet: 
Karin Berg
Tas bort från anslagstavlan och avpubliceras: 
ons, 2019-06-05