Protokoll Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskotts sammanträde 20200210

Typ: 
Anslag
Nämnd/avsändare: 
Barn- och ungdomsnämnden
Sammanträdesdatum: 
tis, 2020-03-10
Paragraf: 
§§ 17-24
Förvaringsplats för protokollet: 
Barn- och ungdomsförvaltningen, Kungsgatan 4
Sekreterare för mötet: 
Karin Berg
Tas bort från anslagstavlan och avpubliceras: 
fre, 2020-04-03