Protokoll Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2020-02-04

Typ: 
Anslag
Nämnd/avsändare: 
Barn- och ungdomsnämnden
Sammanträdesdatum: 
tis, 2020-02-04
Paragraf: 
§§ 9-16
Förvaringsplats för protokollet: 
Barn- och ungdomsförvaltningen, Kungsgatan 4
Sekreterare för mötet: 
Karin Berg
Tas bort från anslagstavlan och avpubliceras: 
tis, 2020-03-03