Protokoll Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2019-05-08

Typ: 
Anslag
Nämnd/avsändare: 
Barn- och ungdomsnämnden
Sammanträdesdatum: 
ons, 2019-05-08
Paragraf: 
§§ 34-39
Förvaringsplats för protokollet: 
Barn- och ungdomsförvaltningen, Kungsgatan 4
Sekreterare för mötet: 
Karin Berg
Tas bort från anslagstavlan och avpubliceras: 
tors, 2019-05-30