Protokoll Barn- och ungdomsnämnden arbetsutskott

Typ: 
Anslag
Nämnd/avsändare: 
Barn- och ungdomsnämnden
Sammanträdesdatum: 
tis, 2019-02-05
Paragraf: 
§9-15
Förvaringsplats för protokollet: 
Barn- och ungdomskontoret Kungsgatan 9, Alingsås
Sekreterare för mötet: 
Karin Berg
Tas bort från anslagstavlan och avpubliceras: 
ons, 2019-02-27