Protokoll Barn- och ungdomsnämnden arbetsutskott

Typ: 
Anslag
Nämnd/avsändare: 
Barn- och ungdomsnämnden
Sammanträdesdatum: 
tis, 2019-01-15
Paragraf: 
§ 1-8
Förvaringsplats för protokollet: 
Barn- och ungdomskontoret Kungsgatan 9, Alingsås
Sekreterare för mötet: 
Karin Berg
Tas bort från anslagstavlan och avpubliceras: 
mån, 2019-02-25