Protokoll Barn- och ungdomsnämnden 2019-04-23

Typ: 
Anslag
Nämnd/avsändare: 
Barn- och ungdomsnämnden
Sammanträdesdatum: 
tis, 2019-04-23
Paragraf: 
§§36-47
Förvaringsplats för protokollet: 
Barn- och ungdomskontoret, Kungsgatan 4
Sekreterare för mötet: 
Karin Berg
Tas bort från anslagstavlan och avpubliceras: 
mån, 2019-05-20