Protokoll för Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund den 6 mars 2020

Typ: 
Anslag
Nämnd/avsändare: 
Alingsås och Vårgårda räddningstjänstförbund
Sammanträdesdatum: 
fre, 2020-03-06
Paragraf: 
1 - 6
Förvaringsplats för protokollet: 
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare för mötet: 
Jenny Hellsten
Tas bort från anslagstavlan och avpubliceras: 
mån, 2020-03-30