Protokoll Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund 2019-06-12

Typ: 
Anslag
Nämnd/avsändare: 
Alingsås och Vårgårda räddningstjänstförbund
Sammanträdesdatum: 
ons, 2019-06-12
Paragraf: 
13 - 18
Förvaringsplats för protokollet: 
Rådhuset, Alingsås kommun
Sekreterare för mötet: 
Jenny Hellsten
Tas bort från anslagstavlan och avpubliceras: 
fre, 2019-07-12