Protokll socialnämnden 2019-01-02

Typ: 
Anslag
Nämnd/avsändare: 
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 
ons, 2019-01-02
Paragraf: 
1-4
Förvaringsplats för protokollet: 
Socialförvaltningen, Sidenvägen 7F
Sekreterare för mötet: 
Karin Hallgren
Tas bort från anslagstavlan och avpubliceras: 
ons, 2019-01-30