Överförmyndarnämnden protokoll från den 15 januari

Typ: 
Anslag
Nämnd/avsändare: 
Överförmyndarnämnden
Sammanträdesdatum: 
tis, 2019-01-15
Paragraf: 
§ 1-2
Förvaringsplats för protokollet: 
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare för mötet: 
Anthon Gustavsson
Tas bort från anslagstavlan och avpubliceras: 
tis, 2019-02-12