Överförmyndarnämnden protokoll från den 13 november 2018

Typ: 
Anslag
Nämnd/avsändare: 
Överförmyndarnämnden
Sammanträdesdatum: 
tis, 2018-11-13
Paragraf: 
§ 20-25
Förvaringsplats för protokollet: 
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare för mötet: 
Anthon Gustavsson
Tas bort från anslagstavlan och avpubliceras: 
fre, 2018-12-14