Miljöskyddsnämndens arbetsutskott 2020-05-05

Typ: 
Anslag
Nämnd/avsändare: 
Miljöskyddsnämnden
Sammanträdesdatum: 
tis, 2020-05-05
Paragraf: 
20-22
Förvaringsplats för protokollet: 
Miljöskyddskontoret, Sveagatan 12
Sekreterare för mötet: 
Peter Porss
Tas bort från anslagstavlan och avpubliceras: 
fre, 2020-05-29