Miljöskyddsnämndens arbetsutskott 2020-02-04

Typ: 
Anslag
Nämnd/avsändare: 
Miljöskyddsnämnden
Sammanträdesdatum: 
tis, 2020-02-04
Paragraf: 
7-11
Förvaringsplats för protokollet: 
Miljöskyddskontoret, Sveagatan 12
Sekreterare för mötet: 
Peter Porss
Tas bort från anslagstavlan och avpubliceras: 
tis, 2020-03-03