Miljöskyddsnämnden 2020-05-12

Typ: 
Anslag
Nämnd/avsändare: 
Miljöskyddsnämnden
Sammanträdesdatum: 
tors, 2020-05-14
Paragraf: 
26-30
Förvaringsplats för protokollet: 
Miljöskyddskontoret, Sveagatan 12
Sekreterare för mötet: 
Peter Porss
Tas bort från anslagstavlan och avpubliceras: 
mån, 2020-06-15