Miljöskyddsnämnden 2020-04-21

Typ: 
Anslag
Nämnd/avsändare: 
Miljöskyddsnämnden
Sammanträdesdatum: 
fre, 2020-04-24
Paragraf: 
20-21, 23-25
Förvaringsplats för protokollet: 
Miljöskyddskontoret, Sveagatan 12
Sekreterare för mötet: 
Peter Porss
Tas bort från anslagstavlan och avpubliceras: 
tis, 2020-05-26