Kungörelse om samråd, Bostäder och genomfartsgata vid Kavlås äng

Typ: 
Kungörelse
Ett förslag till Detaljplan för Bostäder och genomfartsgata vid Kavlås äng är nu ute på samråd. Planområdet ligger i anslutning till stadsdelen Kavlås. Intill den befintliga bebyggelsen i Kavlås planeras ca 20 nya bostäder och Alfhemsvägen mellan Ekhagegatan och Konduktörsgatan planeras att ersättas av en ny genomfartsgata. Förslaget finns nu på www.alingsas.se och på Samhällsbyggnadskontoret. Samrådstiden pågår till 2019-08-04. Den som vill lämna synpunkter ska göra det till Samhällsbyggnadskontoret senast under samrådstiden.
Nämnd/avsändare: 
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 
ons, 2019-05-15
Tas bort från anslagstavlan och avpubliceras: 
sön, 2019-08-04