Kungörelse om plansamråd

Typ: 
Kungörelse
Ett förslag till Detaljplan för Alingsås, förskola vid Nolhaga allé (fastigheten Sörhaga 2:4 m.fl.) är nu ute på samråd. Planområdet ligger i Nolhaga, ca 0,5 km väster om Alingsås stadskärna. Planområdet omfattar fastigheterna Sörhaga 2:2, Sörhaga 2:3 och delar av fastigheterna Sörhaga 2:1 och Sörhaga 2:4. Syftet med planen är att möjliggöra byggnation av en ny förskola som ska kunna ersätta befintlig, temporär förskola. Syftet är också att anordna en tillräckligt stor förskolegård samt att skapa bra tillgänglighet för gående och cyklister till förskolan. Förslaget finns nu på www.alingsas.se och på Samhällsbyggnadskontoret. Samrådstiden pågår till den 28 mars 2020. Den som vill lämna synpunkter ska göra det till Samhällsbyggnadskontoret senast under samrådstiden.
Nämnd/avsändare: 
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 
mån, 2020-02-03
Protokoll: 
Paragraf: 
11
Tas bort från anslagstavlan och avpubliceras: 
tis, 2020-03-31