Kungörelse Bananen 4

Typ: 
Kungörelse
En ansökan om bygglov för nybyggnation av tvättstuga på fastigheten Bananen 4, vid Mjörngatan har inkommit till Samhällsbyggnadsnämnden. Ärendenummer LOV 2019- 000720. Tvättstugan är en enplansbyggnad som kommer att placeras centralt på innergården. Huset kommer att innehålla tre tvättstugor och ett rum avsett för cykelverkstad. En av tvättstugorna kommer att utföras tillgänglig för personer med funktionshinder. Byggnaden uppförs på mark som enligt detaljplan (A315) inte får bebyggas. Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på bygglovet. Synpunkterna lämnas skriftligen till Samhällsbyggnadsnämnden senast den 24 februari 2020. E-postadress: samhallsbyggnad@alingsas.se Postadress: Alingsås kommun, Samhällsbyggnadskontoret, 441 81 Alingsås. Mer information om ärendet finns här på Alingsås kommuns digitala anslagstavla och på Samhällsbyggnadskontoret, Sveagatan 12. SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET
Nämnd/avsändare: 
samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 
mån, 2020-02-24
Tas bort från anslagstavlan och avpubliceras: 
tis, 2020-02-25