Kungörelse - ansökan om bygglov för en 54 meter högt torn för mobilt 4G nät, Erska 18:1

Typ: 
Kungörelse
Samhällsbyggnadskontoret har mottagit en ansökan om bygglov för en 54 meter högt torn för mobilt 4G nät och en teknikbod på fastigheten Erska 18:1 De som anser sig berörda kan framföra synpunkter skriftligen senast den 20 februari 2019. Ansökningshandlingar finns utställda under tiden 28 januari - 20 februari 2019 här på Alingsås kommuns digitala anslagstavla och på Samhällsbyggnadskontoret, Sveagatan 12.
Nämnd/avsändare: 
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 
ons, 2019-02-20
Tas bort från anslagstavlan och avpubliceras: 
tors, 2019-02-21