Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2019-04-23

Typ: 
Anslag
Nämnd/avsändare: 
Kultur- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 
tis, 2019-04-23
Paragraf: 
§§51-66
Förvaringsplats för protokollet: 
Kultur- och utbildningsförvaltningen, Kungsgatan 9
Sekreterare för mötet: 
Pernilla Melin
Tas bort från anslagstavlan och avpubliceras: 
lör, 2019-05-18